اشتراک

مسجد را کلیسا نکنیم!

یادداشت خانم پرستو محمودآبادی مسئول واحد حوزه و دانشگاه اتحادیه دفترتحکیم وحدت به مناسبت روز جهانی

مسجد مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکت‌های اسلامی بوده است. «صحیفه امام ج۷ ص۶۵ »

مسجد مهم‌ترین نهاد اجتماعی در اسلام است که محل تربیت عناصر صالح انسانی و مکانی برای ایجاد وحدت و یکپارچگی جامعه است. مسجد سنگر است؛ سنگر دفاع از حریم قدسی دین، سنگری که اتحاد و همبستگی را در صف‌های فشرده نماز جماعت به نمایش می‌گذارد. با نگاهی گذرا به تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی ایران درمی‌یابیم که مسجد منشأ تحولات و پایگاه خیزش مبارزان دینی و انقلابیون بوده و همین امر اهمیت جایگاه این مکان مقدس را به ما نشان می‌دهد.

مسجد به این سبب منشا تحولات بوده که مسئولین با حضور در مساجد و با اتکا به قوه توانمندی مردم ارتباط خود را با بدنه اجتماعی حفظ کرده و صرفا به مسجد با دیدگاه حداقلی یعنی نمازخانه نگاه نمی‌کردند. اگر حاکمیت از طریق مساجد ارتباطی عمیق با بدنه جامعه برقرار کند، می‌تواند در زمینه آگاهی بخشی، هدایت گری و حل مشکلات جامعه ایفای نقش کند و با ایجاد بستری مناسب برای #مشارکتمردمی و آگاهانه، هویت و جایگاه اصلی مردم را در جامعه اسلامی به آن‌ها نشان دهد.

آنچه که حائز اهمیت است برای مسجد در بعد سیاست‌گذاری کلان نقش حداقلی کلیسایی تعریف نشود که صرفا مردم در آن باید عبادت کنند، چرا که بعد از مدتی با فاصله گرفتن حاکمیت از مردم این نقش حداقلی ذبح شده و باعث راکد شدن فعالیت مردمی در مسجد و به تبع آن در جامعه می‌شود. در این شرایط متلاطم اقتصادی و فرهنگی جامعه، نقش مساجد را که به عنوان معنوی‌ترین سازمان مردم نهاد شناخته می‌شود باید پررنگ‌تر نمود و از ظرفیت بالای مساجد در جلب #مشارکتمردمی برای حل مشکلات موجود در جامعه و توسعه اجتماعی-فرهنگی کشور بهره برد و ارتباطی هم‌افزا از طریق مساجد بین مردم و نقش آفرینی اجتماعی ایجاد کرد. مسجد ماهیت اجتماعی دارد، مصادیق بارز مشارکت مردم در حل مشکلات جامعه، به معنای واقعی شعار «هرچه مردمی تر، کارآمدتر» را در بعد عملی معنا کرده، آنچه مسجد مردمی را آوانگارد در اجتماع کرد به این علت است که محرک آن خواست مردم مبتنی بر اسلام ناب است و این وجه تمایز با سایر مساجد کلیسانما می‌باشد. هرکجا که مسئولین کشور توانایی مردم را شناختند و بکار گرفتند موفقیت حاصل شد و اگر جایی ناکارآمدی وجود دارد به این خاطر است که حضور مردم در آن عرصه تامین نشد.

جمهوری اسلامی با تعریف فرمول اعتماد بخش، باید زمینه مشارکت مردمی را فراهم نموده و از ابتکار، انگیزه و نیروی بالقوه مردم برای نقش آفرینی در تمام ابعاد تصمیمات حاکمیتی و اجتماعی استفاده کند. مهمترین موضوع برای حفظ ارزش‌های اسلامی و تبیین هویت و کارکرد اصلی مساجد تقویت #مشارکتمردم است و این مشارکت، زمینه ساز شفافیت و رفع ابهامات ذهنی ارزش‌های بنیادی نظام #مردمسالاریدینی می‌باشد، نادیده گرفتن امر«افزایش مشارکت مردمی، افزایش کارآمدی» علت عقب ماندن از برنامه‌ها در کشور و به تبع آن نارضایتی مردم است، مسجد مردمی‌ترین نهاد برای جلوه بخشیدن به #نظاممردم_سالار است اگر مغفول واقع نشود.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *