انجمن اسلامی دانشگاه پیام‌نور مشهد: چهارمین شماره نشریه دانشجویی دیدار

چهارمین شماره نشریه دانشجویی دیدار: ? دیکتاتوری اقتصاد در سبک زندگی بشر ? جایگاه زن در اجتماع و خانواده ? تکرار یک اشتباه در سیاست خارجی ? آنچه در انجمن اسلامی دانشگاه #پیام‌نور مشهد گذشت

ادامه مطلب

شکلات تیغ‌دار در میان نشریات برگزیده روزنامه فرهیختگان

هفتمین شماره‌ از نشریه «تپش» انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دکتر #شریعتی که باعنوان شکلات تیغ‌دار به موضوع منع خشونت علیه زنان پرداخته، در میان نشریات برگزیده روزنامه فرهیختگان قرار گرفت.

ادامه مطلب