انجمن اسلامی دانشگاه پیام‌نور مشهد: چهارمین شماره نشریه دانشجویی دیدار

چهارمین شماره نشریه دانشجویی دیدار: 👈 دیکتاتوری اقتصاد در سبک زندگی بشر 👈 جایگاه زن در اجتماع و خانواده 👈 تکرار یک اشتباه در سیاست خارجی 👈 آنچه در انجمن اسلامی دانشگاه #پیام‌نور مشهد گذشت

ادامه مطلب

شکلات تیغ‌دار در میان نشریات برگزیده روزنامه فرهیختگان

هفتمین شماره‌ از نشریه «تپش» انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دکتر #شریعتی که باعنوان شکلات تیغ‌دار به موضوع منع خشونت علیه زنان پرداخته، در میان نشریات برگزیده روزنامه فرهیختگان قرار گرفت.

ادامه مطلب