اشتراک

برای صدای دلسوزانه و برادرانه ما در مجلس شورای اسلامی ، گوش شنوایی وجود ندارد

بسمه تعالی

مقام معظم رهبری
“مسئولان جز موارد نظامی امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند”


پیش تر در برهه های مختلف بیانات راه گشای مقام معطم رهبری را به عنوان راهنمایی برای خود قرار دادیم و برادرانه رسالت دانشجویی خود را به مسئولین محترم انتقال دادیم و متذکر شدیم که با اعمال نظرات سلیقه ای خود بر خلاف مصلحت مملکت آب در آسیاب دشمنان انقلاب و رسانه های معاند نریزند. اما با اتفاقات چند روز گذشته مجلس مبنی بر مطرح کردن طرح قوای سه گانه متوجه شدیم که صدای برادرانه و دلسوزانه ما گوش شنوایی ندارد. برادران و خواهران ما در مجلس فراموششان نشود که با شعار شفافیت آرا پا به عرصه مجلس نهادند اما با این وجود طرح فعلی چیزی جز اعمال سلایق شخصی نیست. حضرات نماینده بگویند طرح شفافیت آرا چی شد؟ طرحی که با وجود گذشت ۱٫۵ سال از مطرح کردن آن در صحن علنی مجلس این روزها با طفره های فراوان از سوی مجلس مواجه است. بهتر نبود برای شفافیت قوای سه گانه ابتدا شفافیت قوه مقننه را در دستور کار قرار میدادید تا اینکه طرحی که چیزی جز کلی گویی در آن وجود ندارد را به صحن بیاورید. مجلسی که انتظار داشتیم فصل جدیدی از مطالبات مردمی در شفافیت را رغم بزند با اقدامات نابخردانه تبدیل به مامن امنی برای سودجویان شده است لذا انتظار ما این است که با تصویب طرح شفافیت آرا این مقوله مهم که اساس مردم سالاری دینی است و سال هاست جزو مطالبات مردمی است محقق گردد.

عارف رجبی

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *