اشتراک

انجمن اسلامی دانشگاه پیام‌نور مشهد: چهارمین شماره نشریه دانشجویی دیدار

چهارمین شماره نشریه دانشجویی دیدار:

? دیکتاتوری اقتصاد در سبک زندگی بشر
? جایگاه زن در اجتماع و خانواده
? تکرار یک اشتباه در سیاست خارجی
? آنچه در انجمن اسلامی دانشگاه #پیام‌نور مشهد گذشت

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *