اشتراک

عضویت دو تشکل جدید در دفتر تحکیم وحدت

در طی برگزاری نشست شورای عمومی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در تاریخ ۱۷ بهمن ماه در سی و ششمین نشست میاندوره اتحادیه، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های “علوم پزشکی لارستان” و “علوم پزشکی تربت حیدریه” به عضویت دفتر تحکیم وحدت در آمدند.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *