اشتراک

وحید جلیلی در سی و ششمین نشست میاندوره اتحادیه دفتر تحکیم وحدت: ما نقد فیلم داریم، اما نقد سینما نداریم.

کل کسانی که در ایران سینما میروند طبق آمار وزارت ارشاد کمتر از سه میلیون نفراست. یک پاتوق و دورهمی ای شده که بسیاری از اقشار اصلا سینما نمی روند. اسمش را گذاشتند سینمای ایران، در حالی که ۸۰درصد فیلم هایش در دو محله ی پایتخت ساخته میشود.

جغرافیای ایران که داخلش نیست، تاریخ
ایران که داخلش نیست، افتخارات ایران، قهرمانان ایران و…که داخلش نیست.
ما نقد فیلم داریم، نقد سینما نداریم.به هیچ کس اجازه نمیدهند سینما را نقد کند،میگویند حداکثر فیلم را نقد کن.
هیچ کس اجازه نمیدهد عکس هوایی از سینمای ایران بگیریم، ببینیم سالی صد تا فیلمی که ساخته میشود، من تحلیل کردم گفتم ؛ معتاد ها از سینمای ایران سهم دارند، عرق خورا سهم دارند، اهالی فسق و فجور سهم دارند، ولی در بیست سال گذشته شما بگردید ۲۰۰۰فیلم ساخته شده و حتی یکی از اینها به صدها هزار دانشمند، پژوهشگر استاد و محقق ایرانی ، که ایران را در رشته های مختلف به رده های ۱تا۵جهان رسانده اند، به یاد نمیارید.

وطن یعنی قاسم سلیمانی، یعنی امام، یعنی انقلاب…وطن یعنی این. اینکه بیاییم ایران را هرس کنیم، همه ی این هارابزنیم، لخت لخت که شد. انسان ایرانی را از هویت تاریخیش، فرهنگیش، دینیش، سنتیش جدا کرده ایم.
در حوزه ی فرهنگ ما بایک کودتا مواجهیم،که از امکانات نظام بر ضد خودش استفاده می کنند.
در جشنواره ی عمار تلاش شده است، از طریق تعدیل سازمان تماشا به تاثیرگذاری برسازمان تولید برسیم.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *