اشتراک

استاد رحیم پور ازغدی در سی و‌ششمین نشست میاندوره اتحادیه دفتر تحکیم وحدت: ما در شورا محرمانه نداریم.

انقلاب اسلامی آمده تا موانع رشد و تکامل فردی و اجتماعی را با تعریف اسلامی و با مشارکت مردم و اراده عمومی بردارد. ۲۲ بهمن ۵۷ موانع حرکت برداشته شد نه اینکه انقلاب تمام شد.

گزارش دادن به افکار عمومی وظیفه اعضا شورا نبوده است
من شخصا از زمان آقای خاتمی پیشنهاد دادم که کل مذاکرات شورا علنی شود مثل مجلس شورای اسلامی. پیشنهاد کردم اما جالب است آن زمان نشد و دولت بعدش مدتی شد و دوربین فیلم برداری هم داخل شورا آوردند که ضبط کنند و داشته باشند که در مسائل مختلف هر کسی چه موضعی دارد و همچنین معلوم شود چه چیزی تصویب شده است و چرا. صوت و متن آن زمان هست اما علنی نشد. ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث و مسئله محرمانه
نداریم.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *