اشتراک

سی و ششمین نشست پایان دوره اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

سی و ششمین نشست پایان دوره اتحادیه دفتر تحکیم وحدت
?۲۵ لغایت ۲۷ تیر ماه
?دانشگاه تبریز

#نوسازی_مشارکت

#کارآمدی_جمهوریت

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *