اشتراک

سنا؛ سلسله نشست‌های استدلالی

سنا؛ سلسله نشست‌های استدلالی

? با موضوع: بررسی فرصت‌ها و ساختارهای #مشارکت مردمی
?جمع‌سپاری در قوه قضاییه

ساعت ۱۸

ویژه اعضا

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *