اشتراک

رونمایی از طرح جلد اولین ویژه نامه تخصصی دفتر تحکیم وحدت در حوزه زنان «زنان، رهبران جامعه» اند.

رونمایی از طرح جلد اولین ویژه نامه تخصصی دفتر تحکیم وحدت در حوزه زنان

«زنان، رهبران جامعه» اند. مدیریت افکار یک جامعه به دست زنان آن جامعه رقم می‌خورد و این همان راهبری اجتماعی است.

ندا این بار از عمق یک گفتمان برمی خیزد…

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *