اشتراک

شماره هفتم نشریه دخترانه سراسری ندا منتشر شد

به گزارش تحکیم نیوز(پایگاه خبری دفتر تحیکم وحدت) شماره هفتم ندا منتشر شد. پخش نشریه از امروز ۴ آذرماه ۹۶ به طور سراسری در دانشگاه های عضو دفتر تحکیم وحدت آغاز شد. این شماره به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته است . بخش نخست این نشریه به شرح زیر است:

خشم یکی از احساسات بنیادین انسان است و با پرخاشگری و خشونت که نوعی واکنش رفتاری هستند بروز می یابد
در خصوص خشونت نظریه های متفاوتی وجود دارد که منجر به تعاریف متعددی مانند خشونت عام؛ خشونت خانگی، خشونت علیه کودکان و مردان و بطور خاص خشونت علیه زنان به شکل های مختلف می شود .
ندا معتقد است ، زنان به موجب تفاوت های روحی و جسمی که با مردان دارند طبیعتا بررسی خشونت نسبت به آنان ابعادی گسترده تر پیدا می کند و از انجایی که نقش تربیتی و سازندگی جامعه را ایفا می کنند وخود به نوعی در شکل گیری این کنش رفتاری تاثیر مستقیم دارند لازم است خشونت علیه زنان به طور منطقی از منظر جامعه و خانواده مورد بررسی قرار گیرد و با در نظر گرفتن چالش ها ی موجود راهکارهایی ارائه شود. خشونت را نه می توان کتمان کرد و نه می توان به سادگی از کنارش گذشت!
ندا باور دارد با تلاش خود زنان میتوان جامعه ای سرشار از محبت انسانی ساخت…

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *