اشتراک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و تبریز به دفتر تحکیم وحدت پیوستند

به گزارش تحکیم نیوز  (پایگاه اطلاع رسانی دفتر تحکیم وحدت )،  سی و چهارمین نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت که در دانشگاه علم وصنعت در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۲برگزار شد، عضویت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت.

پس از بررسی در خواست و اساسنامه ارسالی به اتحادیه عضویت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های مذکور  تصویب و  به دفتر تحکیم وحدت پیوستند.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *