...

تاريخ انتشار: 06 دی 1394 - 18:04:36
 نسخه چاپی ارسال به دوستان
بررسی تاثیرگذاری مطالبه گری دانشجویی بر ساخت امنیت روانی جامعه/ علیرضا خرم روز

بررسی تاثیرگذاری مطالبه گری دانشجویی بر ساخت امنیت روانی جامعه

علیرضا خرم روز[1]

 

چکیده

دانشگاه به علت اینکه نهادی علمی و اجتماعی محسوب می گردد با زیر ساخت های فکری جامعه دست به گریبان است . لذا چالش های ناشی از رفتارهای دانشگاهی و جنبش های دانشجویی تاثیرات بسیار عمیقی بر ساخت و زیربنای رفتارهای ملی می گذارد . مطالبه گری به عنوان رکن رفتاری جنبش های دانشجوی می تواند تاثیرات مثبت و منفی بر ذهنیت آحاد ملت داشته باشد . یکی از پایه های موثر در شکل گیری ذهنیت جامعه ، مقوله ی امنیت روانی است . امنیت روانی به عنوان عاملی سرنوشت ساز می تواند اعتماد ملت را نسبت به حاکمیت تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به حساسیت مطالبه گری در جنبش های دانشجویی می توان این مقوله را ر راستای ساخت امنیت روانی جامعه به عنوان عاملی تاثیر گذار و تعیین کننده مورد بررسی قرار داد. نگاه اقشار مختلف جامعه به قشر دانشجویی و تشکل های دنشگاهی ، به عنوان طبقه ی فرهیخته و تاثیر گذار، میزان تاثیر پذیری امنیت ملی را نسبت به جنبش های دانشجویی به وضوح نشان می دهد. در این پژوهش با بررسی مطالبه گری دانشجویی به عنوان نمود عملی آرمان های دانشجویان ، سعی در بررسی رابطه ی منطقی میان تاثیر گذاری مطالبه گری دانشجویی بر ساخت امنیت روانی جامعه دارد . هدف از نگارش این پزوهش درک کاربردی از وضعیت قشر دانشجو در سطح و عمق رفتارهای امنیت محور است . روش پژوهش بنا به موضوع کیفی و تحلیلی  ابزار پژوهش کتابخانه ای می باشد .

 

کلید واژه ها : جنبش دانشجویی، مطالبه گری، امنیت روانی ، ساخت تفکرات اجتماعی

 

۱-مقدمه

ابتدا برای درک بهتر مسائل مربوط به جنبش های دانشجویی باید با بیان مسئله ، به شرح ارتباط این قشر مهم با امنیت و نا امنی ذهنی جامعه اشاره نمود و از رهگذر زمان ادبیات این پژوهش را با رفتارهای مختلف در قبال این قشر مورد بررسی قرار داد .

۱-۱-بیان مسئله

جنبش دانشجویی به عنوان حرکتی برخواسته از بطن دانشگاه و با عمقی در وسعت ایده های علمی ب عنوان مرجع اندیشه در حوزه ی تحرکات اجتماعی شناخته می شود . نگاه به دانشجو نه تنها همواره از بطن جامعه به صورت ویژه صورت پذیرفته است ، بلکه نگاه قدرت و حاکمیت نیز این قشر خاص را همیشه مورد نظر قرار داده است . تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده استثناء نیست و تبلور این نکته در اندیشه ی بنیان گذار فقید نظام یعنی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بسیار مهم جلوه می کند. این موضوع تا این حد اهمیت دارد که حضرت امام (ره) در بیانات خود در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز می فرمایند : (( از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین شود )) ( امام خمینی(ره)،۱۶/۳/۵۸ ).نکته بسیار مهم دیگر در گفتار ایشان ، امنیت محور بودن ساختار فکری دانشگاه است ، ایشان با تاکید بر حفظ حریم اندیشه در دانشگاه ، دانشگاه را امل استقلال ملی می دانند و این به عنوان رکن تامین امنیت و منافع ملی در هر کشوری تلقی می شود ، ایشان در زمینه کسب استقلال در بعد دانشگاهی آن  می فرمایند : (( از دانشگاه است که یک کشور می تواند مستقل باشد )) (امام خمینی (ره)،۲۳/۰۳/۶۰).تاکید دیگر ایشان در حوزه ی رفتارهای کاربردی دانشجویان در عرصه ی اجتماعی بر مطالبه گری تاکید داشت ، از آنجا که تحولات از سیری برمی خیزد که خواست ها و مطالبات اجتماعی ریشه ی اصلی آن می باشد ، لذا ایشان در جای دیگری اعلام می دارند که : (( دانشگاه مبد همه تحولات است )) (همان ).

اندیشه بنیان نگرانه به ساحت دانشگاه و جنبش ای دانشجویی تنها در اندیشه ی بنیان گذار فقید انقلاب خلاصه نمی شود ، بلکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نی بر نقش بی دیل دانشجو و دانشگاه تاکید دارند ، ایشان در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه امیرکبیر می فرمایند : (( دانشگاه همیشه و همه جا باید محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی علم و تحقیق و آرمان خواهی و هدفگذاری های سیاسی و اجتماعی در کشور باشد )) (مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ، ۹/۱۲/۷۹).اما اهمیت کلید واژه امنیت و ساخت امنیت اجتماعی بخصوص ذهنی آن در تاثیر و تاثر از محیط دانشگاهی و جنبش های دانشجویی زمانی خود را جلوه گر می سازد که امام و رهبری بر نفوذ پذیری فکری و ذهنی دانشگاه و به تبع آن ناامنی روانی در محیط اجتماعی تاکید می ورزند ؛ حضرت امام (ره) در بیاناتی می فرمایند : (( در مقابل عناصر فاسد دانشگاهی با برنامه های حساب شده تفرقه افکنی ؛ هشیار باشید )) (امام خمینی (ره) ، ۳۱/۶/۵۸). هم چنین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نیز در بیانات خود در سال ها و سخنرانی های متوالی بر ناامن سازی ذهنی جامعه از طریق دانشگاه اشاره فرموده اند ،ایشان در بیانات خود می فرمایند : (( دشمن می خواهد با نام دانشجو یا با نام نفوذ در میان دانشجویان ، فساد و تباهی کند ؛ خود دانشجویان بایستی هوشیارانه متوجه باشند )) (مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ، ۲۵/۷/۸۵).

 با توجه به بیانات فوق و نکاتی که از آن استنباط می گردد، به وضوح می توان تاثیر مطالبات دانشجویی و مطالبه گری تشکل ها و جنبش های دانشجویی را در ساخت امنیت روانی جامعه درک کرد و آن را در حوزه ی رفتارهای علمی ورد مطالعه و بررسی قرار داد .برای درک اصول و مبانی فکری هر پژوهش لاجرم باید مفاهیم نظری در حوزه ی مطالعاتی مورد نظر را مشخص  و با محدود سازی و تعریف تخصصی ، مسئله مورد نظر را به حیطه ی عمل نزدیک نمود.

۱-۲-مفاهیم نظری

در ساحت مفاهیم نظری کلید واژه هایی هم چون مطالبه گری ، امنیت ذهنی و روانی و جنبش دانشجویی مد نظر قرار دارد ، لذا با عنایت بر این مفاهیم می توان مباحث مربوط به جنبش های دانشجویی  را مطالعه ، تحلیل و کاربردی نمود .

مطالبه گری

الف)معنای اول؛مطالبه در تجدید افکار

مطالبه گری و خواست اجتماعی در تمامی اقشار اجتماعی تبلور و ظهور دارد اما قشر دانشجو با توجه به دقت و ساختار منطقی –نظری که در رفتار اجتماعی خود دارد ، نوع دیگری  از مطالبه گری را در عرصه ی اجتماعی به تبلور می گذارد . بهترین سیر مطالبه گری دانشگاهی که همراه با عمق علمی و ایمانی همراه است در ایده ی "نهضت نرم افزاری" مطرح شده از سوی رهبر انقلاب نهفته است . این نهضت که هم بر جنبه ی علمی و هم بر جنبه ی ایمانی تکیه دارد بر تولید علم در راستای نیاز بومی تاکید داشته و در ماهیت خود یک مطالبه گری در تمام زمینه های اجتماعی و سیاسی را نشانه رفته است .

مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درباره ی نهضت نرم افزاری می فرمایند : (( نهضت نرم افزاری به معنای جنبش و حرکت و حضور مبارزه گر است که با گفتن دستور و فرمان راه نمی افتد ، بلکه باید زمینه هایش فراهم شود )) (مقام معظم رهبری(مدظله العالی)،۳۱/۱۱/۸۲).روح مطالبه گری علمی در این نکته نهفته است که ایشان حالت تقلید ذهنی همه جانبه را رد کرده و نوعی مطالبه در تجدید حیات علوم را خواستار شده اند ، ایشان در بیانات خود می فرمایند : (( جنبش نرم افزاری یا تولید علم ، معنایش خارج شدن علم از حالت تقلیدی و ترجمه ای است )) ( همان ) .

ب)معنای دوم؛مطالبه در تجدید رفتار

تجدید رفتار ویژگی است که دانشجویان در قالب مطالبه از مسئولین امور خواستار هستند ، مطالبه در این معنا بر پرسشگری بر مبنای دغدغه های اجتماعی اشاره دارد ، لذا از این طریق حق پرسش تخصصی و متعهدانه از مسئولین و صاحبان قدرت ، ازسوی جامعه به دانشجویان و جنبش دانشجویی محول می شود ، در  این باره صفت عدالت طلبی می تواند ویژگی بارز افکار و رفتار دانشجویان باشد ، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در این باره می فرمایند : ((  عدالت خواهی را در دانشجویان تقویت و تحکیم نمایید )) (مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ، ۲۱/۴/۷۸).

 

 

 

 

 

 

 

امنیت روانی و ذهنی

معنای امنیت از حیث لغوی برابر نهاد(( security)) و ((الامن)) و ((الامان)) است .در زبان فارسی به ایمن شدن ، در امان بودن . بی بیمی تعریف شده است و به همین سیاق موضوع کار دستگاه های نظامی و انتظامی دانسته شده که به امنیه تعبیر می شود. در زبان عربی مشتقات متفاوتی از آن ارائه شده که بر محور  معنایی اطمینان ، در امان بودن ، ضمانت و محافظت، حمایت و مورد اعتماد و اطمینان قرار دارند. در زبان انگلیسی این مفهوم از واژه ی لاتین security از ریشه یsecures  مشتق شده که به معنای رهایی از ترس یا نگرانی ( fear of anxiety ) و یا امان(safety) ،اطمینان(certainty) ،حفاظت( protection) و صیانت(defense)، به کار رفته است.آنچه در این کاربردها در خور توجه می نماید،شباهت معانی لغوی امنیت است که حکایت از وجود مدلول نسبتا مشابهی نزد زبان شناسان مختلف از واژه ی امنیت دارد.

برخلاف معانی لغوی، در سطح اصطلاحی، برای امنیت معنای اجماعی وجود ندارد و مشاهده می شودکه تعاریف اصطلاحی متفاوت و حتی متعارضی از امنیت ارائه شده که ادعای وجود اجماع را نزد نخبگان این حوزه تعضعیف می نماید. با یک بررسی اجمالی مشخص می شود که بیش از ۱۵۰ تعریف مختلف( از حیث معنا و بعضا از نظر زبان شناختی ) از امنیت ارائه شده  که در گذر زمان در حال افزایش می باشد.اگر چه این رشد و توسعه معناشناختی، شاخصی برای توسعه مفهومی واژه ی امنیت می باشد ، اما نمی توان منکر این واقعیت شد که نیل به تصویری واحد از آن را بادشواری مواجه ساخته است.

به همین خاطر لازم می آید تا با نسبت به ترکیب و تلفیق تعاریف موجود و استنتاج اصول معنایی و معرفت شناختی مشترک آنها اقدام نمود تا بتوان از آن اصول و مبادی به عنوان حداقل های مشترک و اجماعی بین تحلیل گران امنیتی در مقام کاربرد تخصصی این واژه یاد نمود . از این منظر ، می توان به دو گفتنان امنیتی رسید:

۱-امنیت سلبی:

(( وضعیتی که در آن منافع بازیگر از سوی دیگر بازیگران مورد تهدید واقع نشده و یا در صورت وجود تهدید احتمالی ، امکان مدیریت آن برای بازیگر(هدف) وجود داشته باشد)) .

۲-امنیت ایجابی:

(( امنیت وضعیتی است که در بین خواسته ها و داشته ها در یک واحد سیاسی معین ،متناسب با ضریب ایدئولوژیک(آن واحد)، تعادلی وجود دارد که نزد بازیگران (آن واحد) تولید رضایت می نماید ( افتخاری،۸۰:۱۳۹۱-۸۴ ).

اصولا امنیت ذهنی به حالتی اشاره دارد که در آن آرامش روانی ناشی از امکان ابراز تمایلات جمعی وجود دارد و ساخت امنیت ذهنی جامعه نیز بر مبانی اطمینان ساز ذهن مردم یک جامعه تاکید دارد که در این پژوهش ما آن را در مطالبه گری قشر دانشگاهی متبلور می دانیم.

جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی به مجموعه رفتارهای فعالانه قشر دانشگاهی اطلاق می شد که در پی اصلاح و تحکیم بنیان های اجتماعی برآمده ودر سیری هدفمند و به دور از احساسات ، مبانی عقل گرایی در خواست های اجتماعی را گسترش می دهد . نقطه ی اصالت جنبش های دانشجویی در پویا بودن ، فعالیت در بطن قشر فرهیخته و هماهنگی با آحاد مردم جامعه است ، این جنبش همانطور که بنیان گذار انقلاب بر آن تاکید داشتند می تواند به عنوان محملی برای تحولات در نظر گرفته شود ، لذا در کنار کمک به پیشرفت بومی علم به پیشرفت دیگر ارکان ملی نیز ذاتا کمک می رساند .

آفاتی بر این حرکت ساختارمند می تواند مترتب باشد که از جمله آن ، دور شدن از آرمان ها ، سطحی اندیشی و افتادن در دام احزاب وگروه های مختلف سیاسی و عقیدتی است (مقام معظم رهبری(مدظله العالی)،۱/۹/۷۸).عدم تحرک جنبش های دانشجویی در عین اینکه امنیت آفرین نیستند بلکه در صورت جلوگیری از رشد آنها ممکن است منجر به تعمیق شکاف های فکری-طبقاتی در سطح جامعه باشند . لذا از این نظر قابلیت جنبش های اجتماعی را باید بیش از پیش گسترده دانست و برای اثیرگذاری آنها در سطح جامعه برنامه ریزی نمود.

۱-۳-روش پژوهش

روش اتخاذ شده در این پژوهش با توجه به موضوع مطرح شده به صورت کیفی و تحلیلی است و بیش از آنچه تکیه بر آمار رسمی و غیر رسمی دارد، بر مشاهدات نگارنده در فضای علمی و دانشگاهی استوار است ، لذا عنصر خلاقیت در تحلیل در آن بوضوح دیده می شود .

۱-۴-ادبیات پژوهش

تاریخچه ای که بتواند در آن بطور ملموس از تاثیر جنبش دانشجویی و مطالبه گری بر ساخت امنیت ذهنی جامعه کمک گرفت، وجود ندارد، اما کتاب هایی مانند جنبش دانشجویی نوشته ی زرشناس یا جنبش دانشجویی پلی تکنیک می تواند گوشه ای از نظرات مختلف این عرصه را به نمایش بگذارد . یکی از آسیب های جدی در این حوزه ، عدم مطالعه ساختارمند موضوع مطالبه گری  و طرح دیدگاه های شعارگونه و بتنی بر احساسات است ، که در صورت علمی شدن و پیدا کردن ساختار تئوریک می تواند با سرعت دو چندان به حل معضلات اجتماعی بپردازد.

۱-۵-اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مستقیم رفتارهای دانشجویی در قالب مطالبه گری و پاسخ به این پرسش است که ؛

چرا مطالبه گری دانشجویی بطور مستقیم بر ساخت امنیت روانی و ذهنی جامعه تاثیر می گذارد ؟ ؛ و فرض این پژوهش بر این مسئله استوار است که ؛ بدلیل نمایندگی افکار عمومی توسط قشر دانشجو ، تاثیر مطالبه گری بر ساخت امنیت ذهنی جامعه عمیق ، مستقیم و تاثیرگذار است .

 

 

 

 

 

 

۲-مطالبه گری دانشجویی و ساخت امنیت ذهنی جامعه

برای درک هر چه بهتر این موضوع آن را ذیل چند عنوان مجزا مورد بررسی کوتاه قرار می دهیم تا در نتیجه گیری به عنوان امری کلی و تخصصی به جمع بندی آن بپردازیم:

۲-۱-جامعه و تاثیر پذیری تلقینی از جنبش های دانشجویی

تلقین عبارتست از " اصرار بر القای شدید یک نظر " که این نظر می تواند هر عقیده و دیدگاه حق ، باطل ، درست ، غلط ، اخلاقی ، دینی ، علمی و غیره باشد . موضوع تلقین معمولا واحد است و جدای از هرگونه تعارضات و مشابهات دیگر می باشد . به عبارت دیگر موضوع تلقین مجرد و انحصاری است (متولی،۵۷:۱۳۸۴).همانطور که در تعریف تلقین مشاهده شد ، منظور از اصرار بر قبول یک نظر می تواند بطور خواسته یا ناخواسته صورت بپذیرد . همواره تاثیر گذاری تلقینی مطالبه گری های دانشجویی بر جامعه از نوع غیر مستقیم آن می باشد .

تلقین افکار جنبش های دانشجویی تاثیر مستقیم خود را نه بر رفتارهاری گروه های مختلف اجتماعی بلکه بر ساخت ذهنی آنها قرار میدهد. یعنی گروه ها و طبقات مختلف جامعه بطور غیر مستقیم و ناخواسته از تنش ها و آرامش های محیط جنبش های دانشجویی تاثیر می پذیرند .

این تلقین به نوعی آموزش غیر مستقیم افکار عمومی است که از اصل آموزش در عملیات روانی الگو برداری می شود . لذا امنیت ذهن اجتماعی در حالت یک عملیات روانی قرار گرفته و روحیه مطالبه گری اگر به سمت تنش حرکت کند موجب تنش در جامعه و اگر عقلایی باشد موجب بوجود آمدن ساختر منطقی حداکثری در آحاد ملت خواهد بود (پژوهشکده تحقیقات اسلامی ،۶۶:۱۳۸۸).

۲-۲-عوامل ذهنی و هنجارهای مطالبه گری

عوامل ذهنی شامل پندارها ، انگیزه ها ، اعتقادات ، تصورات ، توهمات و خیالات علاوه بر اینها شناخت بسترهای فرهنگی ،تمدنی،دینی جامعه یا گروه های مورد نظر می باشد . نظام ذهنی انسان از مجموعه ای از عوامل و مولفه ها تشکیل شده است ، در این میان نظام هیجانی به نزله پلی میان نظام شناختی(اطلاعاتی) و نظام هماهنگ کننده عمل می کند (ذوالفقاری،۳۷:۱۳۹۱). اگر عوامل ذهنی را طبق تعریف مذکور در نظر بگیریم ، ساخت ذهنی جامعه نیز مشتمل بر این مسائل شکل گرفته است . لذا حساسیت تاثیرگذاری رفتارهای جامعه دانشگاهی که در صدر آن مطالبه گری وجود دارد ، بسیار حساس جلوه می کند .افکار عمومی ب اصول و راحلی استوار است که با تزریق ارزش های مختلف شکل عوض کرده و از مقتدایان فکری خود تاثیر می گیرد . جنبش دانشجویی به عنوان یکی از اصلی ترین ربران فکری جامعه نقش بی بدیلی در این زمینه دارد . همان طور که مشهود است تعریف افکار عمومی شامل "هر مجموعه از عقاید افراد در شرایط زیست گروهی " می باشد (رفیعی،۹۸:۱۳۸۲).هنجارهایی به عنوان مسئولیت و شرایط مطالبه گری در جنبش های دانشجویی طبق افکار عمومی و ساخت امنیت ذهنی جامعه شکل می گیرد که اهم آن ؛

۱-لزوم درک عمیق از دغدغه های ذهنی جامعه ؛

۲-بررسی کارآمدی نهادهای حاضر و مسئولان آنها در قدرت بر اساس کارویژه آنها ؛

۳-عدم احساس گرایی و تشنج آفرینی در محیط دانشگاهی و سطح افکار عمومی؛

۴-درک واقع گرایانه از وضعیت داخلی ، منطقه ای و بین ا لمللی در حیطه توانایی و محدودیت ها ؛

۵-ضرورت مطالبه مستمر گزارش فعالیت از مسئولین مورد توجه جامعه ؛

۶-اصل عدالت گرایی در عین حفظ استقلال ملی و حفظ منافع بر اساس آزادی های اجتماعی

۷-ادغام دیدگاه ملی بر موارد مورد مطالبه و پرهیز از جناح گرایی ؛

 

 

نتیجه گیری

آنچه به عنوان نتیجه می توان بر این پژوهش مترتب باشد ، در پاسخ به پرسش اصلی و طرح فرض پژوهش است که تاکید ویژه ای بر تاثیر مستقیم مطالبه گری دانشجویی بر  ساخت ذهنی  روانی جامعه و بهدتبع آن بر امنیت ذهنیت ها دارد . نگاه به اریخ جنبش دانشجویی ایران سراسر و مالآمال از این تاثیر گذاری های مستقیم ی افکار عمومی به عنوان مقتدایان غیرمستقیم حاکم بر ذهنیت ها می باشد . طیف دانشگاهی به عنوان قشر مقبول در جامعه ایران می تواند در راه پیشرفت و اصلاح وضعیت های غیر قابل قبول از نظر ارزش های  اسلامی و ملی بوشد و در عین آرمان گرایی به مطالبه گری واقع گرایانه بپردازد.

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

کتاب

-افنخاری،اصغر،(۱۳۹۱)،امنیت،تهران:انتشارت دانشگاه امام صادق(ع).

-پژوهشکده تحقیقات اسلامی،(۱۳۸۸)،جنگ روانی،قم:پژوهشکده تحقیقات اسلامی.

-رفیعی ،عبدالله،(۱۳۸۲)،دولت ها و افکار عمومی؛جنگ روانی،تهران:نشر و پژوهش دادار.

-ذوالفقاری، مهدی(۱۳۹۲)، عملیات روانی ؛ جنگ اطلاعاتی و فریب استراتژیک، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

-متولی،کاظم،(۱۳۸۴)،افکار عمومی و شیوه های اقناع،تهران:نشر بهجت.

بیانات

-امام خمینی (ره) ، (۱۶/۰۳/۵۸)، درجمع دانشجویان دانشگاه شیراز.

-امام خمینی (ره) ، (۲۳/۰۳/۶۰)، در جمع مسئولان دانشگاه ها .

- امام خمینی (ره) ، (۳۱/۶/۵۸)، پیام امام خمینی (ره) در آستانه بازگشایی دانشگاه ها و مدارس کشور .

-مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ، (۹/۱۲/۷۹)، در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر

- مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ، (۲۵/۷/۸۵)، در دیدار دانشجویان نمونه و نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی .

- مقام معظم رهبری(مدظله العالی)،(۳۱/۱۱/۸۲)، در دیدار با جوانان نخبه .

- مقام معظم رهبری(مدظله العالی)،(۲۱/۴/۷۸)،در دیدار جمعی از دانشجویان به همراه اقشار مختلف مردم.

-مقام معظم رهبری(مدظله العالی)،(۱/۹/۷۸)،در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف.

 

[1] کارشناس ارشد مطلعات منطقه ای از دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

پژوشگر حوزه ی امنیت

alirezakhoramruz@yahoo.com

نظرات کاربران
نام:
امام علی(ع): خوشبخت ترین مردم در دنیا کسی است که از آنچه می داند برایش زیان آور است دوری کند و بدبخت ترین آنان کسی است، که از هوای نفس خود پیروی کند.
السلام اي وادي کرببلا السلام اي سرزمين پر بلا السلام اي جلوه گاه ذوالمنن السلام اي کشته هاي بي کفن
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی تحکیم وحدت می باشد.