اشتراک

نتایج انتخابات شورای مرکزی جدید دفتر تحکیم وحدت در سی و هفتمین نشست پایان دوره مشخص گردید

[ Photo ]
🔻 پس از برگزاری انتخابات و تشکیل اولین جلسه شورای مرکزی؛ مسئولیت هر واحد به شرح ذیل انتخاب گردید:

🔼 جناب آقای «محمد گودرزی» به عنوان دبیر #تشکیلات اتحادیه

🔼 سرکار خانم «حانیه زرنگ» به عنوان مسئول دفتر #خواهران

🔸 جناب آقای «رضا رحیمی» به عنوان مسئول واحد #آموزش

🔸 جناب آقای «علی بزرگخو» به عنوان مسئول واحد #سیاسی

🔸 جناب آقای «محمدرضا عبدالله آبادی» به عنوان مسئول واحد #بین_الملل

🔸 سرکار خانم «بهار سعیدی» به عنوان مسئول واحد #جنگ_نرم

🔸 جناب آقای «طاها نظری پور» به عنوان مسئول واحد #پذیرش

🔸 سرکار خانم « پرستو محمود آبادی» به عنوان مسئول واحد #حوزهودانشگاه

🔸 جناب آقای «مهدی فراهانی» به عنوان مسئول واحد #فرهنگی

🔸 سرکار خانم «مریم نظری» به عنوان مسئول واحد #تبلیغات
انتخاب شدند.

🔹 برای این بزرگواران از خداوند منان، آرزوی توفیق روز افزون و موفقیت را مسئلت می‌نماییم.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *