اشتراک

آقای عباسی مهر در سی و ششمین نشست میاندوره اتحادیه دفتر تحکیم وحدت: آزادی در انقلاب اسلامی ایجاد یک فرصت و زمینه برای افزایش آگاهی است.

پیوست جمهوری اسلامی ایران باسایرین یک پیوست خداباور است و وجه تمایز اسلام با سایر حکومت های دیگر ، حکومت داری کردن آن است .

در انقلاب اسلامی مردم جایگاه ویژه ای دارند و عضو جدایی ناپذیر حکومت هستند و این مردم باید همراه حکومت باشند وگرنه حکومت برانداخته می شود .

حکومت اسلامی تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه مردم پا به پای امام خود جلو بیایند.
اینجا مشروعیت نظام با مردم گره میخورد.

هسته اصلی نظام مردم را باور دارد ، اما این بدنه کار گذاراست که غافل از مردم است.
نگاه امام و امت با افزایش اگاهی ها تحقق پیدا می کند و رسیدن به مراحل بزرگتر از طریق همراهی مردم میسر است.
افزایش اراده ملی منجر به افزایش آگاهی می شود.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *