اشتراک

دکتر سید علی موسوی در سی و‌ششمین نشست میاندوره اتحادیه دفتر تحکیم وحدت:ما در فضای رسانه ای کنونی؛ نه اثرگذار هستیم و نه شروع کننده جریان رسانه ای، به همین دلیل همیشه مغلوب هستیم.

ما در رسانه میتوانیم اثر گذار باشیم؛ اما بدون اگاهی و‌اطلاع این‌امکان وجود ندارد.
ما برای دسترسی به محتوای رسانه ای هیچ‌برنامه ای‌نداریم؛ برای اینکه محتوای ما محتوای فیک‌هست؛ همین سبب می‌شود ما به سمت اگاهی حرکت نکنیم.
هم چنین برای استفاده از رسانه هیچ گونه رژیم‌مصرفی وجود ندارد. اینستاگرام یک‌شبکه ی افلاطونی‌ست؛ چون روایت گر است.

اخبار سیاسی جعلی و اخبار حوادث زودتر از سایر خبرها دیده میشوند. چراکه اخبار سیاسی تحت تاثیر رفتارهای حاکمیت است.
جنگ‌ روایت ها یعنی هر کسی از هر حادثه ای بنا به برداشت خود از داخل آن ظرف برمیدارد.
نظریه استحکام یعنی،اخبار باعث تغییر افکار افراد نمیشود بلکه باعث محکم تر
شدن آن میشود.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *