اشتراک

ما از شما به عنوان مدیر رسانه ی ملی، انتظار داریم به شکلی مصمم در مقابل حفظ آگاهی و حق مردم استقامت ورزیده و نگذارید هیچ گونه خللی روند مدیریت این فضا را تحت الشعاع قرار دهد، حال آنکه حق مردم از سنگین ترین حقوقی است که مسئولان بابت ان مورد سوال قرار خواهند گرفت.

نامه دفتر تحکیم وحدت؛ خطاب به آقای علی عسکری، ریاست سازمان صدا و سیما

جناب آقای دکتر علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما
سلام علیکم

همانطور که مستحضرید رسانه ی ملی رسانه ی مردم بوده وروابط عمومی دولت ها محسوب نمی شود و از آزادی آن در حدود قوانین اسلام و قانون اساسی بایدبه بهترین وجه پاسداری شود. این دانشگاه عمومی باید تمام دغدغه اش اعتلای فکر مردم بوده ، مربی و پرورش دهنده ی اذهان عمومی باشد. تفاوت رسانه ی ملی جمهوری اسلامی با رسانه های سایر کشور ها باید در مداری باشد که بر گرد آن میچرخد و واضح است که مدار در حکومت اسلامی باید بر حفظ حق و احترام مردم بچرخد.حال آنکه رسانه ای که بر این مدار میچرخد، مخاطب رابنا بر کرامت انسانیش، یک مخاطب عاقل و بالغ حساب کرده و به جای محدود کردن آگاهی آن ، سعی به ایجاد فضای هم اندیشی و گفت وگو می کند.
این روزها خبر هایی می رسد که “حاکی از ضبطی شدن برنامه های سیما جهت افزایش غنای محتوای آن می باشد.” اما این نکته مغفول است که ما غنای محتوا را میخواهیم، تا شنیده شود وشنیده شدن، مخاطبانی را میخواهد که تمایل به برنامه های رسانه ی ملی داشته باشند. واضح است که مخاطب تفاوت برنامه ی ضبطی و غیر ضبطی را در میزان فهمی میداند که آن رسانه برای وی قائل است. هنگامی که رسانه ای مخاطب خود را ناتوان در تحلیل مسائل دانسته تاجایی که برنامه هایش را به برنامه های ضبطی تقلیل میدهد، نباید توقع داشته باشد که مردم اعتماد خود را به آن اهدا کنند.
از طرفی در جمهوری اسلامی برای مردم حق نظارت بر مسئولین در نظر گرفته شده است و لازمه ی آن شفافیت است. هنگامی که رسانه ی ملی در ایجاد بستر شفافیت وآگاهی بخشی برای نظارت مردمی ناتوان بشود، مردم برای احقاق حق آگاهیشان به سمت رسانه هایی گرایش پیدا می کنند که بی انصافانه به تخریب اذهان عمومی نسبت به اصل حکومت پرداخته و این مسئله میتواند آسیب های جبران ناپذیری به اعتقاد مردم نسبت به نظام وارد آورد، که مسبب آن محافظه کاری مسئولان رسانه در انتقال اطلاعات به مردم است.
واضح است که نسبت به تمامی نهاد های اجرایی می تواند نقدهایی وجود داشته باشد، محدود کردن این نقد ها وحذف آنان به جای پاسخگویی به آن، تحدید حق آگاهی و نظارت مردمی ودرنتیجه تهدید جمهوری است. ما ازمسئولان رسانه ی ملی توقع داریم به جای پاک کردن صورت مسئله و انتخاب راه حلی همچون راه حل پیش رو تلاش کنند صلاح مردم و حق آگاهی ونظارت آنان را معیار قرار داده ، بستر گفت وگو، یعنی مطرح شدن انتقادات کارشناسان و از آنطرف پاسخگویی به این نقدها را ازجانب نهاد های مربوطه فراهم کنند و با دادن تریبون به پاسخ دهندگان و پرسش کنندگان این مشکل راحل کنند و بدانند حق مردم، امری نیست که با بهانه هایی چون مصلحت اندیشی و بن مایه هایی از محافظه کاری روسا حفظ شود و نیاز به استقامت انقلابی در مقابل فشار های داخلی وخارجی دارد.
ما از شما به عنوان مدیر رسانه ی ملی، انتظار داریم به شکلی مصمم در مقابل حفظ آگاهی و حق مردم استقامت ورزیده و نگذارید هیچ گونه خللی روند مدیریت این فضا را تحت الشعاع قرار دهد، حال آنکه حق مردم از سنگین ترین حقوقی است که مسئولان بابت ان مورد سوال قرار خواهند گرفت.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *