اشتراک

واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س): ۵۳ سال دربار پهلوی به روایت درباریان پهلوی

واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه #الزهرا (س) برگزار می‌کند:

? کتابخوانی گروهی با موضوع: ۵۳ سال دربار پهلوی به روایت درباریان پهلوی

?واکاوی علل ظهور و سقوط سلطنت پهلوی در خاطرات رجال دربار

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *