اشتراک

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های استدلالی سنا

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های استدلالی سنا

🔸باحضور: «دکتر محمد مهدی اسماعیلی»

🔸با موضوع: نسبت مشارکت حداکثری با مشارکتآگاهانه

🔸چهارشنبه ۲۶ تیر ماه، در نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت در تبریز

#نوسازی_مشارکت

#کارآمدی_جمهوریت

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *