اشتراک

یادداشت مسئول دفتر خواهران اتحادیه دفتر تحکیم وحدت به مناسبت روز دختر


?در روز دختر، اگر فقط به جشن و تبریک بسنده کنیم، قطعا خسران بزرگی کرده‌ایم. پس چه بهتر که از دغدغه‌های دختران و به ویژه #دختران_جوان و #تحصیلکرده بگوییم و از کارهایی که برزمین مانده.

?امروز به برکت #انقلاب، «دختر» به مفهوم اصیل خود قرابت بیشتری دارد تا دوران های افراط تحجر و افراط تجدد و در ابعاد #فردی، #خانوادگی و #اجتماعی رو به سوی معنای حقیقی خود دارد اما آنچه که نگران کننده به نظر می‌رسد، بازگشت به یکی از دوگانه‌های پیشین است، این بار در قالبی پنهان.

?یکی از مصادیق را می‌توان در سرنوشت دختران تحصیل‌کرده جستجو کرد. اکنون #دختران_ایرانی کسب #علم و #معرفت را ارزش می‌دانند و راه برای پیش‌رفت آنان در علم باز است. آنان وارد #دانشگاه می‌شوند، به جد درس می‌خوانند و دردنیای بزرگتری کسب تجربه می‌کنند اما به اتمام چهارسال(کمی بیشتر یا کمتر) که نزدیک می‌شوند، آینده خود را در هاله‌ای از ابهام می‌بینند. حالا باید به کدام سمت حرکت کنند؟ زمانی که قرار است «دانشجویی» از آنان گرفته شود.

?این تصمیم آنان در شرایطی گرفته می‌شود که #وضعیتاقتصادی، مشاغل را کاهش داده و مشاغلی هم که وجود دارد، انگار عجین با « #مردسالاری» شده اند. بله! مرد سالاری؛ یعنی وضعیتی که « #زن» در آن نادیده گرفته می‌شود اما این بار نه نادیده گرفتن حضورش بلکه هویتش و تمام ویژگی های زنانه اش. ساعت های کاری مردانه، محیط مردانه، قوانین مردانه و…
علاوه بر آن، به سبب غلفت، کج اندیشی و غرض ها،# ازدواج تبدیل به غولی شده است که شکست آن، چندسالی به طول می‌انجامد و طبیعی است که زمان ازدواج دختران نیز عقب می‌افتد. در واقع « #خانواده» که محل آرامش دختر و پسر و اعطاکننده نقش های جدید به آنان است، متاسفانه دیرتر و دیرتر شکل می‌گیرد.

?در این حال، «دخترِ دانشجو» برای آن که خود را از #بی_هویتی حفظ کند باید تن به مشاغل محدودیت آفرین بدهد و « #خانم کارمند»ی بشود که بعضا هیچ ارتباطی با تلاش های علمی اش در این چند سال نداشته است. یا به اجبار وارد مرحله بعدی تحصیلات بشود، #تحصیلات بی هدف، فقط و فقط برای آن که جامعه او را از خود طرد نکند.
راه سوم هم پشت کردن به تمام دغدغه ها و تلاش های اجتماعی و سرگرم شدن به روزمرگی است.

?این #بحران، دامنگیر عده‌ای از دختران جامعه ماست که شاید بعضی از آنان، راه نویی برای خود بسازند اما باید زمان زیادی را از دست بدهند. پس حاکمیت باید با توان #ساماندهی و #راهبری و امکانات خود، نقش خود را ایفا کند و راهکاری برای استفاده از پتانسیل عظیم دختران به ویژه دختران دانشجو بیاندیشد؛ در غیر این صورت این جامعه است که از این ظرفیت که برای شکل گیری آن عمر یک انسان و امکانات زیادی از #بیت_المال صرف شده بی بهره خواهد ماند.

?ایجاد عرصه‌های آزاد و فعالیت های #داوطلبانه یکی از راه های اساسی برای استفاده از این توان علمی و عملی است. عرصه هایی که بتواند دختران را از دوراهی زیرپاگذاشتن #هویتزنانه یا #سرخوردگیاجتماعی، وارد راهی جدید کند؛ استفاده از اندوخته های خود در مسیر #تعالی_جامعه، به صورتی که انعطاف بالای کاری، به ابعاد فردی و خانوادگی اش ضربه نزند.

http://yon.ir/W5mTO

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *