اشتراک

سارا عاقلی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در سیزدهمین نشست راهبرد: عصر جدید در قوه قضائیه

عصر جدید در قوه قضائیه

?راهکارهای دانشجویان برای حل مشکلات قوه قضاییه
?از ساختارسازی برای مشارکت مردمی تا پرهیز از رسانه‌زدگی

?سارا عاقلی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در سیزدهمین نشست راهبرد :

?فراخوان اخیر رئیس #قوه_قضاییه یک قدم روبه جلو در نسبت #مردم با قوه قضاییه ارزیابی می شود؛ اما اقبال یک مسئول نسبت به اینکه نظر مردم را اتخاذ کند و آن را به کار ببندد قدم اول از مشارکت مردمی است و از حد حرف و #شعار باید خارج شود و به مرحله ساختارسازی برسد و این همان چیزی است که الان آن را در قوه قضاییه نداریم؛ اگر چه با اقبال مثبت آقای #رئیسی نسبت به مشارکت مردم #امید داریم این ساختار به وجود بیایید و اگر این رویکرد مثبت رئیس قوه قضاییه نسبت به مشارکت مردم به یک ساختار تبدیل نشود مطمئن باشید اقدامات اخیر در حد یک رو بنا باقی می‌مانند و استمرار نمی‌یابند.

https://t.me/DaftarTahkimVahdat/1384

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *