اشتراک

سارا عاقلی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در سیزدهمین نشست راهبرد: عصر جدید در قوه قضائیه

عصر جدید در قوه قضائیه

🔸راهکارهای دانشجویان برای حل مشکلات قوه قضاییه
🔸از ساختارسازی برای مشارکت مردمی تا پرهیز از رسانه‌زدگی

🔼سارا عاقلی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در سیزدهمین نشست راهبرد :

🔸فراخوان اخیر رئیس #قوه_قضاییه یک قدم روبه جلو در نسبت #مردم با قوه قضاییه ارزیابی می شود؛ اما اقبال یک مسئول نسبت به اینکه نظر مردم را اتخاذ کند و آن را به کار ببندد قدم اول از مشارکت مردمی است و از حد حرف و #شعار باید خارج شود و به مرحله ساختارسازی برسد و این همان چیزی است که الان آن را در قوه قضاییه نداریم؛ اگر چه با اقبال مثبت آقای #رئیسی نسبت به مشارکت مردم #امید داریم این ساختار به وجود بیایید و اگر این رویکرد مثبت رئیس قوه قضاییه نسبت به مشارکت مردم به یک ساختار تبدیل نشود مطمئن باشید اقدامات اخیر در حد یک رو بنا باقی می‌مانند و استمرار نمی‌یابند.

https://t.me/DaftarTahkimVahdat/1384

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *