اشتراک

عکس نوشت| دفتر تحکیم وحدت خطاب به شورای نگهبان: مجلس شورای اسلامی جمهوریت را نشانه گرفته؛ در پاسداری از جمهوریتِ نظام اسلامی کوتاهی نکنید.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *