اشتراک

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، اینبار برگزار نمیکند!

برنامه سالانه استاد حسن عباسی انجمن اسلامی دانشجویان با موضوع “۳۰ سال خامنه ایسم” توسط هییت نظارت رد شد.

⛔️ براستی چگونه در دانشگاه منتسب به نام امام راحل(ره) مجوز تطهیر فتنه گران داده میشود ولی سخن گفتن از رهبری #امامخامنهای ممنوع است؟!!

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *