اشتراک

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: «کافه سیاست»

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار می‌کند:

?«کافه سیاست»؛ برای آنها که نمیخواهند بی‌تفاوت باشند.

?موضوع: نحوه نقش آفرینی دانشجویان در مسائل دانشگاهی و کلان

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *