اشتراک

انجمن اسلامی دانشجویان دکتر شریعتی برگزار می‌کند: حلقه مطالعاتی کتاب « کار باید تشکیلاتی باشد»

زمان: سه‌شنبه‌ها

مکان: دفتر انجمن اسلامی دانشجویان

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *