اشتراک

دوره آموزشی «تحکیم اندیشه»

دوره آموزشی «تحکیم اندیشه»
ویژه اعضای تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه #هرمزگان
با حضور جناب آقای «قائدشرف» دبیر اسبق اتحادیه و جناب آقای «دهقان» دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *