اشتراک

راهبرد ۴| هم‌اندیشی با موضوع «نقش دختران در تشکل‌ها»

در این مصاحبه می‌خوانید:
🔸 در این سال‌ها نه تنها کنشگری در بین دختران دانشجو بلکه در بین زنان دچار چالش شده و #بستر_مناسب خود را از دست داده است.

🔸در عمل ساز و کاری که برای کار‌ها چیده می‌شود به این سمت می‌رود که دختران به #حاشیه کشیده می‌شوند.

🔸اینکه دختران محدود به این شوند که #صرفا در حوزه مطالعات زنان فعالیت کنند، ضعیف کردن و کوچک کردن عرصه فعالیت آنان است.

🔸وقتی که پسوند اسلامی در کنار نام یک تشکل قرار می‌گیرد طبیعتا این تشکل باید یک #رفتار_اسلامی هم داشته باشد.

متن کامل:

http://snn.ir/0035Ei

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *