اشتراک

نامه ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به رئیس کمیسیون بهداشت

نامه ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه #علومپزشکیهرمزگان به رئیس کمیسیون بهداشت در خصوص‌ تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق‌ ذخیره ی ارزی به صنایع دارویی.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *