اشتراک

شماره یازدهم از ندای دختران ایران با موضوع: دختران و امنیت «سلول سلولِ وجود ما، در جستجوی امنیت است.» منتشر گردید.

شماره یازدهم از ندایدخترانایران منتشر گردید.

با موضوع: دختران و امنیت
«سلول سلولِ وجود ما، در جستجوی امنیت است.»

شما می توانید این شماره از نشریه را از دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان(عضو دفتر تحکیم وحدت) دانشگاه های سراسر کشور دریافت نمایید.
🆔 @NedayeDokhtaran

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *