اشتراک

سلسله جلسات موضوعی دفتر تحکیم وحدت با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دومین جلسه از مجموعه جلسات موضوعی جمعی از اعضای شورای مرکزی و دفاتر اتحادیه ی دفتر تحکیم وحدت با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

 

در این جلسه که به طور ویژه با موضوع ”نقد و بررسی سند اسلامی شدن دانشگاه ها“ برگزار شد نظرات اعضای اتحادیه در بررسی های میدانی و کارشناسی در سه سطح محتوای سند، میزان اجرای سند و همچنین پایش اجرای سند مطرح گردید.
در این جلسه دکتر مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و آقایان دکتر اسحاقی و دکتر محمدی از معاونین ایشان در خصوص نکات مطرح شده از سوی دفتر تحکیم وحدت توضیحاتی ارائه فرمودند و مقرر گردید گزارشات تفصیلی و آماری در خصوص موارد مطروحه در تعاملات آتی با شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان دکتر مخبردزفولی ضمن استقبال از مباحث مطرح شده از سوی دفتر تحکیم وحدت، موافقت خود را برای برگزاری جلسه ی سوم اتحادیه با ایشان در ابتدای آذرماه اعلام کردند./

   

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *