اشتراک

شماره ششم نشریه ندا با عنوان ندای آزادی منتشر شد

به گزارش تحکیم نیوز (پایگاه خبری دفتر تحکیم وحدت) شماره ششم نشریه ندا با عنوان ندای آزادی منتشر شد.

در شماره آبان ماه نشریه ندا موضوع استقلال و آزادی زنان مورد بررسی قرار گرفت و طبق روال شماره های قبلی در ستون های ثابتی از منظر جامعه و خانواده به آن پرداخته شد، همچنین در ستون داستان رویکرد ندا نسبت به آزادی و استقلال زنان بیان گردید.

پخش ندا از نیمه آبان ماه به صورت هماهنگ توسط انجمن های عضو اتحادیه در دانشگاه های مختلف سراسر کشور آغاز شده است.

در ندای سردبیر می خوانیم:

“آزادی واژه ای مقدس است که در همه اعصار گذشته و جوامع گوناگون برای رسیدن به آن تلاش شده و انقلاب ها رقم خورده است.
از آغاز خلقت، انسان آزاد آفریده شد.تا آزادانه فکر کند،هدف را بیاید و با انتخاب مسیر به سوی آن حرکت کند. زنان نیز بر حسب حق فطری و طبیعی خود از آزادی در اندیشه و عمل برخوردارند و لی متاسفانه در دوره های مختلف این حق فطری به صورت مغرضانه دست آویز قرار گرفت و زنان را به اسم آزادی به سمتی پیش برد که رهاورد آن چیزی جز اسارت کامل در فکر و عمل نبود.
ندای آزادی بیانگر آزادی به معنای حقیقی و از جنس سعادت بشر است، ندا معتقد است زن و مرد دو ستاره آزاد هستند بر روی دو مدار مختلف در هستی و هر یک باید آزادانه در مدار خود و فلک خود به حرکت در آید تا به سعادت حقیقی که در واقع سعادت بشر است نایل شود و آنگاه حق آزادی زن هم احیا خواهد شد”

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *