اشتراک

ندا شماره پنجم ندای دختران ایران منتشر شد

به گزارش تحکیم نیوز(پایگاه خبری دفتر تحکیم وحدت) معصومه زورمند در خصوص نشریه شماره پنجم دختران ندا گفت:

?️ندا(ندای دختران ایران) نشریه دانشجویی دخترانه ایست که بصورت کشوری در انجمن های عضو اتحادیه دفترتحکیم وحدت پخش میشود

?️مخاطبان ندا عموم دانشجویان دختر میباشند و تعیین قالب منحصر به فرد ندا به سبب افکار سنجی دقیقی میباشد که بروی طیف های مختلف از دختران صورت گرفته است

?️نداسعی دارد در هر شماره به فراخور شرایط زمانی و اجتماعی حاکم به بررسی موضوعی خاص که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به زنان و دختران مرتبط است بپردازد و از منظر جامعه و خانواده باستون هایی تحت عنوان ندای جامعه و ندای خانواده دیدگاه های موجود را بیان کند و در قسمت ندای دختران که به صورت داستانی میباشد رویکرد اصلی ندا نسبت به موضوع مورد بررسی بیان می شود

?️نشریه ندا پس ازسه شماره درترم بهار که به بررسی موضوعات
همچون نابرابری, ازدواج و فریب شیرین که درفضای انتخابات ریاست جمهوری درخصوص مطالبات زنان از رییس جمهوربود درشماره چهارم به نقش دختران درتشکیلات پرداخت و پخش شماره چهارم بصورت درون تشکیلاتی بود

?️ندا درشماره پنجم به یکی ازمسایل مهم زنان که اشتغال میباشد را با عنوان دختران مشغول کارند مورد بررسی قرار داده است
و همچنبن دفتر خواهران در نظر دارد برای بررسی هر یک از موضوعات علاوه بر ابنکه در ندا به ان پرداخته میشود یک نشت تخصصی با اساتید صاحب نطر در حوزه زنان برگزار شود به همین منظور ان شاالله اولین نشست تخصصی با موضوع بررسی اشتغال زنان و چالش های پیش روی ان از منظر خانواده و اجتماع تا اواخر مهرماه برکزار خواهد شد

?️پخش شماره پنجم نشربه ندا با تیراژ ۴۰۰۰ نسخه از نیمه مهرماه در دانشگاه های مختلف اغاز شده استهمچبسم الله الرحمن الرحیم

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *