اشتراک

زورمند:(ابتکار ) هیچ تخصصی در زمینه نقش خانواده و جایگاه زنان ندارد

به گزارش تحکیم نیوز(پایگاه حبری دفتر تحکیم وحدت) معصومه زورمند مسئول دفتر خواهران دفتر تحکیم وحدت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در مورد سمت جدید معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان داشت: این معاونت از آنجایی که مساله مهم زنان به عنوان بخش عظیم و تاثیر گذار جامعه و خانواده را باید پیگیری و سازماندهی کند از مناصب مهمی است که توقع می‌رود بدور از جهت‌گیری های سیاسی مورد توجه قرار گیرد و برای آن به صورت کارشناسی تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: حداقل انتظار ما از آقای روحانی این بود که نسبت به چنین جایگاه مهمی که می‌تواند در جهت بهبود وضعیت زنان و کیان خانواده قدم هایی بردارد به دور از اغراض و اهداف سیاسی توجه کند اما رئیس جمهور با رویکردهایی که در معرفی کابینه داشت نشان داد که هیچ سعی بر بهبود وضعیت گذشته ندارد.

این فعال دانشجویی افزود: خانم ابتکار هیچ تخصصی در زمینه نقش خانواده و جایگاه زنان ندارد. البته که نمی‌توان پیش قضاوت کرد اما وی در دولت یازدهم در سمتی که چندین سال سابقه و تخصص داشته ناکارآمدترین عملکرد را داشت.

زورمند بیان داشت: بکارگیری بانوان متبوع دولت بدون در نظر گرفتن تخصص و سابقه پیشین صرفا برای پیش برد اهداف سیاسی دولت بوده است زیرا در غیر اینصورت خانم ابتکار را چه به معاونت امور زنان و خانواده.

مسئول دفتر خواهران دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: عدم راهیابی زنان به کابینه دوازدهم مهر تاییدی بر تبلیغاتی و توخالی بودن وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور دارد.

زورمند ادامه داد: اینکه سعی شود با اجبار برای زنان در دولت جایگاه ایجاد شود تا نشان دهند از زنان هم  استفاده می‌شود واقعا توهین بزرگی است. البته اگر بانوی سیاستمداری با توجه به شرایط خاص زنان  توانایی این رو داشته باشد که در منصب وزارت نقش ایفا کنند به نظر خلافعدالت است که به دلیل جنسیت این شایستگی نادیده گرفته شود.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *