چهارشنبه : ۲۷ تیر ۱۳۹۷

خانه» اخبار برگزیده» یادداشت» یادداشت ها» یادداشت های مهم » انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی ?!
تاریخ انتشار چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵ - ۱۱:۴۰

سالار حدیدی :

انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی ?!

 

سال۵۷ که مکتب انقلابی امام برایران حاکم شد اولین سنگرگاه انقلاب یعنی جمهوری اسلامی هم با رای مستقیم وبی سابقه مردم فتح شد ونظام حکومتی ایران شد جمهوری اسلامی .اگرکمی به بیانات وسخنان حضرت امام دران ایام توجه کنیم  وبه گراهایی که حضرت امام دران روزگار به مردم ومسئولین میداد دقت نظر داشته باشیم خواهیم دید بعضی لغات بسیار کاربرد داشته اند ازجمله حزب مستضعفین، کوخ نشین وکاخ نشین،استکبار و اشرافیت و.. .این لغات وکاربردشان توسط حضرت امام ومتفکرانی که نظریه پردازان انقلاب اسلامی به شنار میرفتند مانند شهید بهشتی ومطهری درواقع گفتمان ایشان را تبیین میکرد .نگاه وجهت حضرت امام جهانی بود.

ارمان امام درچهارچوب جغرافیا نمیگنجید .دید امام بسیار کلی و عمیق تراز بیرون کردن یک عنصروابسته بود واین ظلم به امام است که اورا منحصرا رهبر یک سری اتفاقات سیاسی که تنها نتیجه اش عوض شدن رژیم باشد ببینیم.

جمهوری اسلامی هدف انقلاب نبود بلکه اولین سنگرفتح شده توسط انقلاب اسلامیست ولی امروزه متاسفانه مسئولین رده بالایه نظام در مجمع تشخیص مصلحت بعد از ۳۰واندی سال برایشان سوال شده است که ایا باید انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی؟!! وبعد هم به طور شگفت انگیزی میگونید که انقلابی بودن خرج دارد ،باید جمهوری اسلامی باشیم یعنی یک سلسله احکام اسلامی و قواعد فقهی را درکشور پیاده کنیم وبعد برای سیاست وحکومت برویم سراغ مبانی توسعه غربی!

ایا این خیانت به ارمان های امام نیست؟ ما قرار بود صدای عدالت خواهی  وآزادگی تمام ملت های مستضعف باشیم نه اینکه خود دراین آشفته بازار به دنبال جلب رضایت مستکبرین سرودست نشناسیم .ما قرار بود حزب مستضعفین تشکیل بدهیم نه اینکه با تعاریف احمقانه غربی مبانی توسعه ولیبرال دموکراسی غرب را با پسوند اسلامی در جمهوری اسلامی پیاده کنیم خب اسم این قضیه را امام التقاط گذاشت واین قسم عملکرد را خیانت نام گذاشت.ماهم به تبعیت از رهبری بزرگواربرای آن دسته ازمسئولینی که درگذشته این مسائل را پی ریزی کردند وانقلاب را محصور دراجرای احکام وقواعد فقهی مثل حجاب کردند ولی خود به دنبال لیبرالیسم و جهانی شدن(!)رفتند،طلب مغفرت وآمرزش میکنیم ولی مانند دستگاهای اجرایی کشور مانند صداوسیمای ملی دچارجوزدگی نمیشویم وانتقاداتمان را فراموش نمیکنیم. این افراد باید پاسخگوی عملکرد خود درنظام وانقلابی باشند که مدیون خون شهدا وآه مادران شهداست.

انقلاب اسلامی قرار بود بعد از فتح اولین سنگر خود یعنی جمهوری اسلامی که ساز وکار سیاسی حکومت خود است به دنبال تحقق و یا حداقل مطالبه ارمان ها وارزش های متعالی برود حال چه شده است که ما هرروز شاهد دزدی ها واختلاس ها و ازان طرف هم شاهد رنج کشیدن مردم کوچه وبازاری باشیم که به نان شبشان هم محتاج اند.

از نظر بنده عدالت خواهی وعدالت طلبی شعار لاینفک هر حکومت ونظام اسلامیست وباید ملاک اسلامی بودن حکومت ها میزان تحقق وپایبندی به عدالت اجتماعی باشد. چراامروز بعد ازگذشت ۳۰واندی سال از استقرار نظام اسلامی ماباید هرروز شاهد اخباری نظیر گورخوابی و کارتن خوابی انسان هایی باشیم که امام امت ازانها به عنوان صاحبان حقیقی انقلاب یاد میکند ویک موی انهارا به همه کاخنشین هاترجیح میدهد.امروز انقلابی بودن یعنی مطالبه همان ارمان های امام و بازخواست مسئولینی که به برکت انقلاب به کاخ نشینی روی اورده اندوبارها وبارها حرف امام ورهبری را به زمین زدند واهداف انقلاب را نادیده گرفتند.

ما برای مجلس وشورای نگهبانی که دانستن را حق مردم نمیداند متاسفیم وریشه همه مفاسد اقتصادی را درغیر شفاف بودن مسائل وبده بستان هایی میدانیم که نه جز اسرار نظامی اند ونه امنیتی که افشایشان خطر ناک باشد.این حق مردم است که لحظه به لحظه بدانند مسئولان جمهوری اسلامی چه اموال ودارایی هایی دارند .چرا افرادی نظیر دکتر احمدی نژاد که گوشه ایی از مفاسد اقتصادی جاری وساری در باند های پدر خوانده هارا افشا کرد امروز از کوچترین حقی برای پاسخ گویی به انواع تهمت ها ونارواها بهره مند نیست؟

عدالت جنبه های مختلف وگوناگونی دارد که متاسفانه امروز به هیچ کدام توجه نمیشود واین افت انقلاب ونظام است ویقین بدانید که خداوند هم با ملتی تعارف ندارد اگر ما نتوانیم امروز با دلسوزی خود اموررا اصلاح کنیم به همان عقوبتی دچار میشویم که بنی اسرائیل دچارشد.

دراین میان جنبش های دانشجویی هم باید به قول شهید مظلوم بهشتی موذن باشند،یعنی مردم باید ببینند که صدا ومطالبه انها ازحلقوم جنبش دانشجویی بیرون میاد .امروز جنبش دانشجویی که ادعای انقلابی گری دارد باید بداند که نباید زیر یوق هیچ حزب وجناحی باشد تا بتواند درصورت لزوم واکنش قاطع نشان بدهد.یکی ازمحسنات دفترتحکیم هم امروزه همین است که کم وبیش توانسته بعد ازان همه فراز ونشیب استقلال نسبی خودرا حفظ کند.

مبارزه با اشرافیت واشرافی گری،یاداوری ارمان ها وارزش ها،عدالت طلبی وظلم ستیزی ودرکنارهمه این ها استکبار ستیزی با خطگیری ازولی امت ورهبری عزیز باید مولفه های رفتاری و عملکردی جنبش های دانشجویی باشد.
ومن الله توفیق.

سالار حدیدی

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان

نظر خود را بگذارید

به کانال ما در تلگرام بپیوندیدبه کانال ما در تلگرام بپیوندید