سه شنبه : ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

خانه» یادداشت ها بایگانی مطالب سایت
دسته یادداشت ها ، تاریخ سه شنبه : ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵

چند کلمه حرف حساب از جنس آدمیزاد!

انسان!!!همان موجودی که در ورای ابعاد جسمانی و زمانی و مکانی است…همان اشرف مخلوقات،که خداوند عزوجل قدرتی در ورای قدرت همه مخلوقاتش به او داد…قدرت تعقل و اختیار… خداوند رسالتی برای انسان ها قرار داد…رسالتی که فقط با همین دو قدرت عقل و اختیار ممکن بود…این رسالت،رسالتِ بندگی است… ازکجا آمده ام…آمدنم بهر چه بود…به […]

[...]